NPK 12-4-8

NPK 12-4-8

اطلاعات بیشتر

ازت، فسفر، پتاسیم، منیزیم، گوگرد، آهن، روی، منگنز، مس، بور عناصر
1 لیتر بسته بندی
شماره ثبت ماده کودی
پومُد برند

تجزیه ضمانت شده

12.0 % Nitrogen (N) tot ازت کل
4.0 % Phosphate (P2O5) ava فسفر قابل جذب
8.0 % Potassium (K2O) soluble پتاسیم محلول در آب
1 % Magnesium (MgO) منیزیم
0.1 % Iron (Fe) آهن محلول
0.05 % Manganese (Mn) منگنز محلول
0.05 % Zinc (Zn) روی محلول
0.01 % Copper (Cu) مس محلول
0.01 % Boron بور محلول

دستورالعمل مصرف

آبیاری باغی 20 تا 30 لیتر در هکتار
زراعی 20 تا 50 لیتردر هکتار
محلول پاشی باغی 2 کیلوگرم در هزار لیتر آب
زراعی و گلخانه ای 3 تا 4 لیتر در هزار لیتر آب

توضیحات

  • در تمام مراحل رشد بصورت آبیاری و محلول پاشی قابل استفاده است. (به آسانی در آب حل می شود)
  • کوددهی ساده و ارزان

احتیاط و هشدار

  • توصیه مصرف با توجه به آزمون خاک و آب و نوع گیاه و همچنین توصیه های متخصصین و کارشناسان جهاد کشاورزی
  • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما” ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
  • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

محصولات پیشنهادی