نامنام نمایندگیاستانشماره تماسآدرسمسیر یاب
آقای مسعود میناییپخش رنگ پاسارگادالبرز

09122640872

09121254946

 کرج، کمالشهر، بلوار شورا، خیابان سوم، پلاک ۲۶